Opowiedz się za pokojem, wolnością i demokracją. Podpisz i udostępnij.

Obecnie, pokój, wolność i demokracją są brutalnie atakowane.

Inwazja Putina ma na celu rozpowszechnienie wojny, opresji i autorytaryzmu.

Dodaj swoją opinię i zabierz głos - nasze wspólne Europejskie wartości demokracji, wolności, pokoju i szacunku do praw człowieka muszą być bronione na Ukrainie, w Europie i na całym świecie.

Jesteśmy oddani podtrzymywaniu tych wartości każdego dnia. Chcesz pomoc?

Podpisz tę petycję i udostępnij ją znajomym.

 

Nie będziemy godzić się na wojnę Putina - musimy połączyć siły aby bronić wolności, pokoju, demokracji i praw człowieka.

Podpisz tutaj: